Hahmot

Pelin hahmot jakautuvat karkeasti kolmeen ryhmään: kartanon väki, huutokauppavieraat ja kampanjahahmot. Kaikkien hahmojen peli sisältää pelin ydinteemoja henget, haamut, yliluonnolliset ilmiöt, unet ja painajaiset. Henkilökohtaisempien juonien teemoissa on eroja riippuen hahmoryhmästä ja hahmosta.

Osalla hahmoista on tieteellinen lähestymistapa yliluonnolliseen, toisilla taas enemmän seikkailullinen kun taas osalla hahmoista lähestymistapa liittyy uskontoon. Uskonto ja kansanuskot ovat muutenkin pelin hahmoista useissa vahvasti läsnä.

Kartanon väki

Osa pelin hahmoista on Graywoodin kartanossa asuvaa tai työskentelevää väkeä. Nämä hahmot ovat olleet pitemmän aikaa tekemisissä kartanon ja siellä tapahtuvien outojen ilmiöiden ja onnettomuuksien kanssa. Nämä hahmot sisältävät erityisen raskaita teemoja ja kaikki heistä ovat enemmän tai vähemmän rikki henkisesti. 

Näiden hahmojen peli alkaa jo peliviikonlopun perjantai-iltana ja päättyy lauantaina illasta. Kartanon väen pelimaksu on myös hieman suurempi kuin lauantaina pelinsä aloittavien hahmojen pelaajilla johtuen pitemmästä peliajasta. 

Nämä hahmot soveltuvat erityisesti pelaajille, jotka nauttivat raskaiden, vaikeiden ja traagisten hahmojen pelaamisesta sekä toivovat peliltään erityisesti pelkoa ja kauhuelementtejä. Näillä hahmoilla on henkilökohtaisia yliluonnollisia ongelmia ja kirouksia, ja hahmojen tarinat eivät välttämättä pääty onnellisesti. Nämä hahmot eivät sovellu pelaajille, jotka eivät pidä ahdistavista juonikuvioista ja eivät nauti traagisista tarinankaarista ja traumatisoituneista hahmoista.

Huutokauppavieraat

Osa pelin hahmoista on kartanolle saapuvia varakkaita huutokauppavieraita ja heidän seuralaisiaan. Nämä hahmot ovat yliluonnollisista ilmiöistä kiinnostuneita ja enemmän tai vähemmän vaikutusvaltaisia tahoja. He ovat yliluonnollisiin ilmiöihin enemmän perehtyneitä henkilöitä ja toisilla on jopa varsin mittavaa tutkimustaustaa aihepiirissä. Nämä hahmot ovat paikalla joko hankkimassa lisää yliluonnollisia kokemuksia tai kiinnostuneita erityisistä syistä huutokaupattavista esineistä tai kartanosta itsestään. Hahmoilla on kaikilla henkilökohtaisia siteitä yliluonnollisiin ilmiöihin eivätkä kaikki niistä siteistä ole täysin tervejärkisiä.

Näiden hahmojen peli alkaa peliviikonlopun lauantaina aamupäivästä ja päättyy lauantaina illasta. Huutokauppavieraiden pelimaksu on kartanon väkeä ja kampanjahahmoja alhaisempi johtuen lyhyemmästä peliajasta.

Nämä hahmot soveltuvat erityisesti pelaajille, jotka ovat kiinnostuneita tutkimaan ja perehtymään enemmän yliluonnollisiin ilmiöihin sekä hankkimaan yliluonnollisia kokemuksia hahmoillaan. Näillä hahmoilla on henkilökohtaisia mysteerejä tutkittavanaan ja kaikki niistä eivät välttämättä pääty onnellisesti. Nämä hahmot eivät sovellu pelaajille, jotka eivät nauti huutokaupan ympärillä juonittelusta, mysteerien tutkimisesta ja runsaasta sosiaalisesta pelistä.

Kampanjahahmot

Osa pelin hahmoista on niin sanottuja kampanjahahmoja. Kampanjahahmot ovat Unissakävelijöitä, jotka on kutsuttu paikalle kartanon väen toimesta tutkimaan kartanolla selittämättömästi koomautunutta hovimestaria. Kampanjahahmot ovat tutkimassa paikalla erityisesti koomapotilaan tapausta, mutta myös heillä on kiinnostuksen kohteita ja siteitä liittyen kartanoon ja muihin hahmoihin. Kampanjahahmot järjestävät pelin lopussa Unissakävelyn, jossa osa pelialueesta on rajattu pois muilta hahmoilta. Unissakävelyn aikana muilla hahmoilla on muuta pelisisältöä.

Kampanjahahmojen peli alkaa perjantai-iltana ja päättyy lauantaina illasta. Kampanjahahmojen pelaajat maksavat pelin korkeinta pelimaksua, eli enemmän kuin kummankaan kartanon väen tai huutokauppavieraiden pelaajat. Korkea pelimaksu johtuu pitemmästä peliajasta ja heidän resursseja vaativammasta pelisisällöstään.

Kampanjahahmoihin on valittu pelaajat jo kampanjan edellisellä kaudella eikä niiden joukkoon valita tähän peliin uusia pelaajia.